Month: May 2023

سئو چیست ؟

سئو همواره با فاکتورهای بسیاری که از وقت معمولا حرف شهرت الگوریتم های گوگل یادبود می شود پیروی می کند ، ولی از آنجا که این الگوریتم ها جزئی از…